Hirdetmények


Gálosfa  településképi rendelet partnerségi egyeztetésérl


Tájékoztatjuk Gálosfa község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkez magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkez vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen mköd egyházakat, vallási közösségeket (továbbiakban: partnerek), hogy Gálosfa község önkormányzatának képvisel-testülete a tavalyi évben kezdeményezte  Gálosfa településképi rendelet elkészítését a Települési Arculati Kézikönyvvel együtt, amely tárgyban korábban már lakossági fórumok megtartására is sor került.

A rendelet végleges jóváhagyása eltt az önkormányzat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefügg partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VII.28) önkormányzati rendelete alapján 
a rendelet-tervezetet az önkormányzat honlapján közzéteszi, amely a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségén (7472 Szentbalázs, F u. 82.) nyomtatott formában is megtekinthet ügyfélfogadási idben 2018. június  7-tl 2018. június 15-ig.

A partnerek ötleteket, javaslatokat a hirdetmény közzétételétl számított 8 napon belül (2018. június 15.-ig) tehetnek, a Gálosfa Község Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott véleményben.

Gálosfa, 2018. június 6.
                                                                    Gáspár József polgármester

A Településképi rendelet ide kattintva érhet el.


www.galosfa.hu