Hirdetmények

 

VESZÉLYHELYZET alatti engedélyköteles tevékenység bejelentésérl

A Hivatal a 191/2020. (V.8) Korm.r. alapján a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséhez a bejelenteshivatal@bate.hu e-mail címet létrehozta. (fhír)

A tájékoztató ide kattintva olvasható

 

-----------------------------------------------------------------------------

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNYEK

 

2019.augusztus 8. Gálosfa képviseli ajánlások száma

2019.augusztus 8. Gálosfa polgármesteri ajánlások száma

 

------------------------------------------------------------------------------

2019.február 11. Gálosfa községben megválasztható képviselk számának megállapítása

--------------------------------------

HIRDETMÉNYEK

2018. június 6.

Gálosfa  településképi rendelet partnerségi egyeztetésérl

Tájékoztatjuk Gálosfa község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkez magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkez vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen mköd egyházakat, vallási közösségeket (továbbiakban: partnerek), hogy Gálosfa község önkormányzatának képvisel-testülete a tavalyi évben kezdeményezte  Gálosfa településképi rendelet elkészítését a Települési Arculati Kézikönyvvel együtt, amely tárgyban korábban már lakossági fórumok megtartására is sor került.

A rendelet végleges jóváhagyása eltt az önkormányzat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefügg partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VII.28) önkormányzati rendelete alapján 
a rendelet-tervezetet az önkormányzat honlapján közzéteszi, amely a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségén (7472 Szentbalázs, F u. 82.) nyomtatott formában is megtekinthet ügyfélfogadási idben 2018. június  7-tl 2018. június 15-ig.

A partnerek ötleteket, javaslatokat a hirdetmény közzétételétl számított 8 napon belül (2018. június 15.-ig) tehetnek, a Gálosfa Község Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott véleményben.

Gálosfa, 2018. június 6.
                                                                                  Gáspár József polgármester


www.galosfa.hu