www.galosfa.hu
Somogy megye
Gálosfa
Gálosfa
2021. Január. 24.
Timót napja van.


Gálosfa
Község hivatalos honlapja

Hirdetmények

TÁJÉKOZTATÁS

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezúton tájékoztat minden érdeklődőt, hogy elkészítette  a

Natura 2000 hálózat részét képező HUDD200004 jelű, Dél-Zselic kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási tervének tervezetét.

Az egyeztetésre előkészített terv elérhető a DDNPI honlapján a természetvédelem / természetvédelmi tevékenységek / Natura 2000 fenntartási tervek menüpont alatt:

https://ddnp.hu/fileman/Uploads/Natura2000/HUDD20004_egyezt.pdf


A fenntartási terv készítésének célja, hogy a gazdálkodókkal és illetékes hatóságokkal lefolytatott egyeztetés eredményeit is beépítve a dokumentumba, megfelelő iránymutatást nyújtson az érintett területek természetvédelmi szempontból ideális kezelésére vonatkozóan.  A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg.

Amennyiben a fenntartási terv tervezetével kapcsolatban észrevétellel, javaslattal kíván élni, kérjük juttassa el hozzánk véleményét írásban a dunadrava@ddnp.hu vagy a  devenyib@ddnp.hu  e-mail címre, vagy postai úton a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság címére (7625, Pécs, Tettye tér 9.) 2021. március  1-ig.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság levele ide kattinva olvasható

--------------------------------------------------

Gálosfa Község Önkormányzata nyilvános pályázatot ír ki az 1/1 arányú tulajdonában álló alábbi ingatlanok értékesítésére.

A pályázati kiírás ide kattintva tölthető le.

-----------------------------------------------------------------------------

VESZÉLYHELYZET alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséről

A Hivatal a 191/2020. (V.8) Korm.r. alapján a veszélyhelyzet alatti engedélyköteles tevékenység bejelentéséhez a bejelenteshivatal@bate.hu e-mail címet létrehozta. (főhír)

A tájékoztató ide kattintva olvasható

 

-----------------------------------------------------------------------------

VÁLASZTÁSI HIRDETMÉNYEK

 

2019.augusztus 8. Gálosfa képviselői ajánlások száma

2019.augusztus 8. Gálosfa polgármesteri ajánlások száma

 

------------------------------------------------------------------------------

2019.február 11. Gálosfa községben megválasztható képviselők számának megállapítása

--------------------------------------

HIRDETMÉNYEK

2018. június 6.

Gálosfa  településképi rendelet partnerségi egyeztetéséről

Tájékoztatjuk Gálosfa község közigazgatási területén lakóhellyel vagy ingatlan tulajdonnal rendelkező magánszemélyeket, székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozásokat, gazdálkodó szervezeteket, a bejegyzett érdekképviseleti és civil szervezeteket, valamint a településen működő egyházakat, vallási közösségeket (továbbiakban: partnerek), hogy Gálosfa község önkormányzatának képviselő-testülete a tavalyi évben kezdeményezte  Gálosfa településképi rendelet elkészítését a Települési Arculati Kézikönyvvel együtt, amely tárgyban korábban már lakossági fórumok megtartására is sor került.

A rendelet végleges jóváhagyása előtt az önkormányzat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (VII.28) önkormányzati rendelete alapján 
a rendelet-tervezetet az önkormányzat honlapján közzéteszi, amely a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal Szentbalázsi Kirendeltségén (7472 Szentbalázs, Fő u. 82.) nyomtatott formában is megtekinthető ügyfélfogadási időben 2018. június  7-től 2018. június 15-ig.

A partnerek ötleteket, javaslatokat a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül (2018. június 15.-ig) tehetnek, a Gálosfa Község Polgármesterhez címzett, papír alapon írásban benyújtott véleményben.

Gálosfa, 2018. június 6.
                                                                                  Gáspár József polgármester

  Adatvédelem Copyright © 2009
Integranet Kft.
Nyomtatás Levél Térkép